Adviseren

Hoe kunnen we u helpen?

heeft u vragen over cybersecurity?
We horen graag van u!

Adviseren

Een helder advies op basis van een gedegen analyse is een belangrijke stap naar het verlagen van het risico dat uw organisatie loopt. De drie essentiële elementen van informatiebeveiliging zijn:

  • De organisatie
  • De mensen
  • De techniek

Het beveiligen van de organisatie

Om uw gegevens te beschermen zal uw organisatie een helder beleid moeten formuleren en uitdragen. Dit beleid wordt meestal in een raamwerk vorm gegeven. Een dergelijk raamwerk, bijvoorbeeld ISO 27001, biedt de organisatie houvast bij het implementeren en bijslijpen van het beleid. Een belangrijk principe van elk raamwerk is de PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus.

Deze cyclus waarborgt een continu verbeterproces door de planning, uitvoering, controle én de werking in de praktijk aaneen te schakelen.
Hoe het beleid en het raamwerk worden ingericht is onder meer afhankelijk van:

  • De branche waarin de organisatie werkzaam is
  • De omvang van de organisatie
  • De mate waarin bedrijfskritieke processen afhankelijk zijn van techniek

Het beveiligen van mensen

De mensen die binnen uw organisatie werkzaam zijn vormen een van de belangrijkste schakels van de beveiliging. Het bewust maken van mensen en bekendheid te vergroten over het gestelde beleid is vaak de meest kosten effectieve wijze om uw risico te verkleinen. DaedaWorks kan u helpen bij het opstellen van een bewustwordingscampagne binnen de organisatie door de inzet van verschillende middelen. We zorgen ervoor de deze middelen maximaal zijn afgestemd op de cultuur binnen de organisatie.

De inzet van techniek

In de cyber security markt zijn veel technische oplossingen beschikbaar. Vaak geldt dat hoe geavanceerder de techniek, des te hoger de prijs. Voor u als organisatie is lastig te bepalen of die geavanceerde techniek ook werkelijk bijdraagt aan het verlagen van de risico’s waarmee u te maken krijgt. Daedaworks helpt u bij het maken van deze keuze. Na analyse vergelijken we uw situatie met die van gelijksoortige organisaties, passen testresultaten toe op uw casus en vullen deze gegevens aan met onze ervaring met dergelijke producten. Op deze manier kunnen wij een advies voorleggen waarmee u optimaal rendement haalt uit uw technische investering.

Juridisch advies

Met de invoering van de AVG hebben informatiebeveiliging en privacy meer dan ooit een juridische dimensie. U wilt als organisatie zo efficiënt mogelijk beveiligd zijn en tegelijkertijd ook binnen de wettelijke kaders opereren. U heeft behoefte aan een partner waarbij technische en juridische kennis naadloos verweven zijn. DaedaWorks biedt deze expertise. Door het inzetten van adviseurs met zowel een technische als juridische achtergrond zorgen we ervoor dat in het advies deze twee specialismes beide aan bod komen.

Hoe kunnen we u helpen?

heeft u vragen over cybersecurity? We horen graag van u!